Nyheter

Råvaruanalys för bestämning av kolhydrater, lignin och askämnen, ett spännande exjobb!

2019-04-03

Nu ska Sandra Bergqvist göra ett spännande examensarbetare på MoRe, i samarbete med RISE Processum och Umeå Universitet med titeln; Råvaruanalys för bestämning av kolhydrater, lignin och askämnen.

Sandra kommer från Örebro universitet och går Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik. Det omfattar 180 hp varav ett examensarbete på 15 hp. Robert Selling (MoRe) och Leif Jönsson (UmU) blir lokala handledare.