Nyheter

Save the date! 20 mars 2019 Workshop om PFI-kvarn

2019-01-07

Välkommen till en workshop om PFI-kvarnen den 20 mars 2019 i Örnsköldsvik. Christian Aarefjord, PFI Instruments, och MoRe Research arrangerar en dag för användare av PFI-kvarnen. Vi kommer att ta upp kontroll, vattenkvalitet och andra faktorer som påverkar resultatet liksom möjliga felkällor så boka redan nu in detta datum.

Detaljerad information kommer och har ni frågor kontakta gärna. Kontakt: Pia Renström, 070 381 56 57.