Nyheter

eDNA: Undersökningar kopplat till värmekraftverket i Lövsta och en ny hamn

2019-01-14

AquaBiota har på uppdrag av Sweco Environment AB utfört undersökningar inför utvecklingen av värmekraftverket i Lövsta samt anläggning av ny hamn.

AquaBiota har på uppdrag av Sweco Environment AB utfört inventeringar inför utvecklingen av värmekraftverket i Lövsta samt anläggning av ny hamn. I juni 2018 utfördes limniska undersökningar med dropvideo samt bottenhugg i Mälaren utanför området i syfte att identifiera eventuella naturvärden på bottnarna. Under hösten 2018 utfördes en biotopinventering på land kring Lövsta i syfte att undersöka lämpliga lek-, vandrings- och övervintringsmiljöer för groddjur. Rapporterna från undersökningarna ger en bild av limniska naturvärden som finns i området samt potentiellt viktiga livsmiljöer för groddjur i området och diskuterar vilka av som dessa eventuellt kan påverkas vid planerade arbeten samt vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika eller minimera eventuell påverkan. Eventuellt utförs en kompletterande studie med eDNA våren 2019 för att med hög säkerhet fastställa vilka arter som leker i områdets våtmarker.

Läs mer