Analysteknik

Avdelningen för Analysteknik är välutrustad för både standardiserad och mer avancerad kemisk, fysikalisk och grafisk provning. Verksamheten riktar sig till kunder inom bland annat massa- och pappersindustri, kemisk industri och bioraffinaderiområdet. Frågeställningarna är relaterade till produkt- och processutveckling, akuta processtörningar, miljöfrågor, kvalitetsfrågor och stöd till slutkund.

Vi har lång erfarenhet av olika typer av utredningar i samband med problemlösning och kundstöd. Detta kräver många gånger en kombination av flera analystekniker för att snabbt och effektivt kunna åtgärda problemet. Till ert förfogande finns avancerade analysinstrument, bred erfarenhet och gedigen kunskap, liksom ett omfattande kontaktnätverk.

 

Kontakter

Robert Selling +46 660 750 76 
mobil 070-522 73 99
E-post

Christina Wedin +46 660 750 74 
mobil 070-544 93 99
E-post