Utrustning - Analysteknik

Induktivt kopplad plasma-atomemissions-spektroskopi

Genom denna teknik möjliggörs snabb kvantitativ analys av oorganiska föreningar. Används i samband med process- och produktutveckling, problemlösning och för studier av metaller i blekeri och återvinning.


Gaskromatografi-masspektrometri

Gaskromatografi-masspektrometri används ofta i samband med problemlösning och miljöfrågor och instrumentet är mycket användbart när det gäller analys av organiska föreningar. Alla typer av prover, oavsett om de är flytande eller fasta, kan analyseras. Prover som är fasta hettas upp och den gas som bildas analyseras. Allt som går att kromatografera kan analyseras och provväxlaren, som förbereder proven, klarar det mesta.


Fourier-Transform Infraröd spektroskopi

Används huvudsakligen för positiv identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar i komplexa prover. Även mycket små prover, till exempel prickar och fläckar i massa och papper, kan studeras med avseende på sammansättning. Användbar i samband med problemlösning, reklamationer, stöd till slutkund och kvalitetskontroll av olika råmaterial.


Molekylviktskromatografi

Tekniken används för att studera molekylsviktfördelningen för massa, karboxymetylcellulosa, polyakrylat, stärkelse samt löst lignin och hemicellulosa.


Jonkromatografi

Denna teknik används för analys av organiska och oorganiska joner, exempelvis oxalat, acetat, sulfat, sulfit, tiosulfat, klorat, kolhydrater och uronsyror. Jonkromatografi används i samband med process- och produktutveckling, miljöanalyser och problemlösning.


Ljusmikroskopi

Tekniken används för studier av fibrer samt tvärsnitt och ytor av färdig produkt. Fläckar och orenheter i massa och papper, samt mikroorganismer och avsättningar, kan också studeras. Ljusmikroskopi används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund.


Elektronmikroskopi

Svepelektronmikroskopi används för studier av tvärsnitt och ytor av färdig produkt, fläckar och orenheter samt avsättningar. Tekniken används i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund.


Fysikalisk provning

Vi har ett välutrustat laboratorium för standardiserad och avancerad provning av massa, papper och kartong med avseende på optiska, struktur- och styrkeegenskaper. Standardinstrument, specialinstrument och kundanpassade instrument används för att svara på frågeställningar kring både massa och färdig slutprodukt.


Pappersformation

Med vår egenutvecklade metod för Betaformation erhålls ett formationsvärde med hög upplösning inom 20 minuter. Vi har även utvecklat ett särskilt instrument för mätning av formation vid höga ytvikter, upp till 120g/m2.


Tryckutvärdering

Vårt laboratorium är välutrustat för såväl standard- som mer specialiserade mätningar av tryckegenskaper. Laboratoriet har speciell kompetens och utrustning för inkjet och xerografi. Vi har även nära samarbete med Digital Printing Center ( DPC ) i Örnsköldsvik.

Ett mätsystem för tryckutvärdering, baserat på en flatbäddsskanner, har utvecklats. Systemet är användarvänligt, flexibelt och innehåller en stor mängd av både standardiserade och kundanpassade utvärderingsmetoder för tryckkvalitet. En applikation av systemet har utvecklats speciellt för tryckkvalitetsmätningar av bläckstråleutskrifter i fabrikslaboratoriemiljö.