Processteknik

Processteknik har lång erfarenhet av att arbeta i processen i nära samarbete med fabrikerna. Vår egenutvecklade utvärderingsmetod för fiberlinjer är snabb och kostnadseffektiv för optimering, utveckling och problemlösning av olika processteg. Vi erbjuder stöd för alla delar av processen, från ved och vedhantering till färdig slutprodukt.

Med hjälp av flexibla papperspiloter arbetar Processteknik även med frågeställningar där massa- och pappersegenskaper sammanförs, exempelvis mäldberedning och fibersammansättning samt vid produktutveckling. 

Avdelningen arbetar dessutom med bioraffinaderifrågor. Flera olika piloter ex. ultrafiltrering, reaktorer, och kokeri, understödda av avancerade analysmöjligheter, används för att stödja utvecklingen hos våra kunder.

Processteknik har även kompetens inom matematik, fysik, elektronik och IT för att kunna utveckla nya optiska och fysikaliska mätmetoder samt konstruera kundspecifika instrument. Exempelvis har instrument för mätningar av pappersytans jämnhet i mikroskala utvecklats.

 

Kontakter 

Lars Sundvall (avdelningschef).  Tel. +46 660 750 40,
mobil +46 70 526 52 21
E-post