Flexotryckning

Flexotryckning

Förpackningar baserat på vår fina, förnybara råvara har framtiden för sig. En stor andel förpackningar trycks med flexo och för att tillgodose kundbehoven har MoRe nu dragit igång flexotryckning i laboratorieskala vilket visas i den nya filmen.

– Med vår flexotryckpress IGT F1 kan vi trycka med fyra olika rastertätheter och olika färgpålägg för att få en uppfattning om papperets tryckbarhet i en stor flexopress, säger Pia Renström, ansvarig Projektingenjör hos MoRe Research.

Vi har också varit med i ett projekt tillsammans med Mittuniversitetet där vi testat hybridtryck med flexo-inkjet.

MoRe har även utrustning för att mäta grundläggande egenskaper för tryckbarheten, som t.ex. kontaktvinkel/ytenergi, ytstyrka och ytjämnhet.

För mer information, kontakta Pia Renström, tel. 0660-750 04, mobil 070-381 56 57, E-post