Processakuten®

Ett verktyg för att lösa akuta processproblem.

Processakuten® är ett nytt verktyg för att lösa akuta processproblem i ett massa- eller pappersbruk. Med kort varsel kan ett team från MoRe vara på plats för att, tillsammans med experterna i fabriken, lösa problemet. Processakuten® bygger på en framgångsrik kombination av MoRes erfarenhet av processproblem, analyser av processdata, information & kompetens hos fabrikspersonalen, specialanalyser och studier på laboratoriet eller i pilotskala. 

För mer information, kontakta gärna 
Stefan Svensson, tel. +46 660 750 35, mobil +46 70 234 83 00. E-post 
Lars Sundvall, tel. +46 660 750 40, mobil +46 70 526 52 21. E-post