Kolofonium

Kolofonium

Kolofonium förekommer naturligt i ved men finns även i andra produkter. Allergier mot kolofonium finns och vi kan identifiera och mäta kolofoniumhalten i produkter.

Exempel på produkter det kan finnas i: Kosmetika, plåster, tejp, färg, såpa, rostskydd, skärvätskor mm.

Synonymer: naturharts, talloljeharts, tallharts, hartsolja, rosin, rosin oil,
kolofoniumgummi, kolofoniumtallolja (abietinsyra, abietin alkohol, abietyl alkohol)

Kontakta Christina Wedin, 070-5449399, E-post