Rötning

Allt större intresse för våra rötningstester

Biogas består av metan och koldioxid och bildas i en rötningsprocess genom syrefri nedbrytning av organiskt material. En fördel med rötning är att många olika typer av organiskt material kan användas som råvara. 

För att testa rötningspotentialen hos olika material, dvs. hur bra materialet går att röta samt hur mycket biogas som produceras per kg material, utför MoRe Research rötningstester. Vid testerna blandas provmaterialet med anaeroba bakterier och rötas under kontrollerade betingelser. Producerad gas samlas upp, dess volym och sammansättning analyseras, och mängden producerad gas per kg testmaterial beräknas. 

Med dessa rötningsförsök kan vi därför undersöka möjligheten att producera biogas och skapa nya värden av sidoströmmar och restmaterial åt våra kunder.

För mer info, kontakta Robert Selling, 070-522 73 99 E-post