Kokning

Kokning

Kokeriet är mycket flexibelt och vi har tagit fram effektiva metoder och utrustning för simulering av samtliga kommersiella kokmetoder. Vår avdelning har stor erfarenhet av olika kokerisystem och arbetar kontinuerligt med förbättringar inom både sulfat- och sulfittekniken. Flis- och lutprover från fabrik används för att simulera den befintliga kokaren i laboratoriemiljö under kontrollerade former. Kokarna kan med fördel även användas som reaktorer i bioraffinaderiutredningar. Kokeriet är idealiskt för vedundersökningar och kan användas vid garantikörningar. Se film om kokeriet.

Vedanalyser

Förbehandlingsreaktor sönderdelar lignocellulosa

För hård basning kan sänka rivstyrkan.

Kontaktperson: Torbjörn Sjölund, 070 658 58 21 E-post