Bättre retention och formation samtidigt gav doktorshatt

Bättre retention och formation samtidigt gav doktorshatt

Dr. Anna Svedberg har i sitt doktorsarbete visat att det traditionella sambandet mellan retention och formation går att förändra. I sitt arbete har Anna påvisat att kemin i ett trekomponentsystem kan, med samma retentionskemikalier, förändras så att retention och formation kan förbättras samtidigt. 

- En del av mitt arbete var att vidareutveckla RF-maskinen hos MoRe Research för att kunna studera formations-/retentionsförloppet, berättar Anna Svedberg. Den ger nu reproducerbara resultat och är ett viktigt steg mellan försök i labskala och fullskala. RF-maskinen är unik i sitt slag och tillgänglig för försök riktade mot kemikalieleverantörer som papperstillverkare.

Ett viktigt resultat av doktorsarbetet är att Anna har hittat ett nytt sätt att bryta det traditionella sambandet mellan retention och formation med ny en kemi, vilket tidigare inte ansetts vara möjligt. 

- Den sista delen av arbetet fokuserades på att förstå de molekylära mekanismer som gav detta resultat. Det gör vi nu och därmed går kunskaperna att applicera i drift på pappersmaskiner, liksom att nya retentionssystem kan utvecklas. Mitt arbete har utförts på finpapper men bra formation är positivt för alla typer av papper och kartong och bra retention ger renare bakvatten som är bra ur många aspekter, slutar Anna.

Doktorsarbetet är ett samarbete mellan KTH och Processum Biorefinery Initiative, där Anna varit anställd. Dessutom har MoRe Research, Innventia, Metsä Board, Eka Chemicals och BASF som industriella partners stött arbetet. Under hela projektperioden har Kempestiftelserna varit en viktig finansiär.  

Avhandlingen kan laddas ner här.