Utveckla produktionsteknik

Daniele Oliviera de Castro

Tillsammans med flera svenska universitet gör MoRe Research en stor forskningssatsning inom nanocellulosa-området. Två post doc-tjänster, en projektanställning och en licentiand ingår i teamet för att utveckla tillämpningar och tekniker för att producera demonstrationsmaterial från nanocellulosa exempelvis; skummaterial och planformade material såsom filmer och nanopapper.

I Örnsköldsvik pågår projektering av en pilot för nanokristallin cellulosa. När det gäller framställning av materialkoncept är de resultat som tas fram huvudsakligen framställda i labskala, med storleken cm2 eller cm3, vilket möjliggör karakterisering av mekaniska och funktionella egenskaper men oftast inte en utvärdering mot slutanvändning/kundnytta i form av en produkt.

Post doc-projektet är på två år. Professor Daniel Söderberg vid KTH är handledare och projektet sker i samarbete med Wallenberg Wood Science Centre och KTH. Till projektet har också knutits en projektanställd civilingenjör för utarbetande av metoder för analyser och snart tillkommer i samarbete med Mittuniversitetet även en licentiand. Såväl post doc-projekt som licentiand finanseras av Kempestiftelserna.

– Min uppgift är att utveckla produktionsteknik för att i pilotskala kunna producera skumapplikationer av nanocellulosa, berättar Daniele Oliveira de Castro. Jag gjorde mitt doktorandarbete i Brasilien och i Grenoble och det om naturpolymerer. Jag fick därefter en post doc-tjänst vid universitetet i Grenoble och forskade på applikationer av nanocellulosa.

Kontaktuppgifter till Daniele Oliveira de Castro: 070-340 81 98, E-post.