Våtändeskemi

Våtändeskemi

Analysmöjligheter:

DDA dynamic drainage analyser - Simulerar avvattningsförhållandena i en pappersmaskin

Z-potential

Katjonbehov

Retentionsstudie Brit Jar

Askhalt

Turbiditet

Ultrafiltrering

Bättre körbarhet och produktegenskaper

Karteringsmöjligheter finns vid exempelvis problematik i fabrik, kartläggning av process, före och efter en förändring/ombyggnation i process.

Kontaktperson: Elly Westberg, 070 268 67 81 E-post