Våtändeskemi

Våtändeskemi

Analysmöjligheter:

  • DDA dynamic drainage analyser - Simulerar avvattningsförhållandena i en pappersmaskin
  • Z-potential
  • Katjonbehov
  • Retentionsstudie Brit Jar
  • Askhalt
  • Turbiditet
  • Ultrafiltrering

Bättre körbarhet och produktegenskaper

Karteringsmöjligheter finns vid exempelvis problematik i fabrik, kartläggning av process, före och efter en förändring/ombyggnation i process.

Kontaktperson: Elly Westberg, 070 268 67 81 E-post