Provningsjämförelse för vattenanalyser

Provningsjämförelse för vattenanalyser

Vi erbjuder en provningsjämförelse för utsläppsparametrar för skogsindustriellt avloppsvatten.

2 ggr/år, maj och november, skickar vi ut frysta prover till er. En skriflig sammanställning erhålls någon månad efteråt där resultatet presenteras anonymt.

Lista över analyser:

COD, TOC, Tot-N, Tot-P, suspenderade ämnen GF/A, konduktivitet, klorat, natrium. Provtyp: Skogsindustriellt avloppsvatten

Grova partiklar och fibrer i avloppsvatten (susp 70). Provtyp: Fibrer upplösta i vattenprov

pH. Provtyp: Vattenprov

Det är två haltnivåer av varje analys. Anmäl de analyser som är av intresse för er.

Pris och anmälan: Kontakta Christina Wedin, 070-5449399, E-post

Vid anmälan: skicka namn, företag, adress (för provleverans), telefon, mailadress samt fakturaadress.

Välkommen med din anmälan!