Testbädd bioraffinaderi

Testbädd bioraffinaderi

Regeringen gav RISE i höstbudgeten 2020 ett tillskott på 350 miljoner kronor över två år för att intensifiera arbetet med hållbara lösningar inom bioekonomin. Med satsningen etablerar RISE nu ett centrum i världsklass med testbäddar för bioraffinaderi.

"Innovativa lösningar är helt avgörande för att visionen om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation ska lyckas. En rad forsknings- och utvecklingsprojekt inom bioekonomi har placerat Sverige i en internationellt ledande position avseende teknologier, processer och produkter i tidig utvecklingsfas. En stor utmaning hittills har varit att det har saknats en samlad industriell pilot- och demonstrationsmiljö i Sverige där innovatörer, entreprenörer, marknadsförare och forskare kan mötas för att realisera ny teknik. Genom att modernisera och komplettera RISE testbäddar för bioraffinaderi i vissa tekniksteg kan Sverige bättre ta tillvara nordisk skogsråvara och förbättra förutsättningarna för kommersialisering av nya lösningar."

Stycket är hämtat från pressmeddelandet där Sveriges regering meddelade sitt beslut att avsätta 350 miljoner kronor till RISE under en tvåårsperiod för att etablera ett centrum i världsklass med testbäddar för bioraffinaderi.

Flexibel testbäddsmiljö

Navet i satsningen är en flexibel pilothall med flera olika testbäddar som byggs i anslutning till befintlig infrastruktur och befintliga forskningsmiljöer i Örnsköldsvik. Målet är att skapa en innovationsmiljö i världsklass där företag, forskare och entreprenörer inom bioekonomin kan mötas. Förutom den infrastruktur och operatörsstyrka som tillhandahålls av RISE ska det finnas möjlighet för företag att ställa dit egen pilotutrustning och stationera personal i en dynamisk innovationsmiljö bestående av labb, piloter, kontor och mötesplatser.

Samtidigt med investeringen i den nya testbäddsmiljön görs en modernisering av befintlig forskningsinfrastruktur i RISE inom bioekonomiområdet där eventuella utvecklingsbehov ses över i samråd med kunder och partners.