MoRe i media

NCC, RISE Research Institutes of Sweden, Örnsköldsvik, Sveriges näringsminister, Karl-Petter Thorwaldsson, Bioekonomi, Pia Sandvik, Första spadtaget

2022-06-17

Pilothallen som väntas stå klar i slutet av 2023 är en del av Bioeconomy Arena, en nationell kraftsamling för industrialisering och kommersialisering av bioekonomins nya teknologier, produkter och tjänster.

Aktuella nyheter