Oskar Westin

Oskar Westin

Titel på MoRe Research: Forskare/Projektledare 

 

Expertis: Träfiberkompositer, Materialutveckling och testning, Projektledning

 

Erfarenheter: Doktorsexamen i Teknisk Fysik från Uppsala Universitet. Bred arbetslivserfarenhet från tunnfilmssolceller till hydraulisk systemteknik. Forskar i nya tillämpningar av träfiber och projektleder huvudsakligen interna projekt.

Publikationer

Kontakt: 070-306 22 59 E-post

  • Oskar Westin