Nyheter

Äntligen blekericertifieringsutbildning etapp 3!

2019-09-05

Den 9 september startar blekericertifieringsutbildning etapp 3. Under en vecka delar Lars Sundvall med sig av sina kunskaper inom blekning. Kursen håller till i Sundsvall.

Utbildningen riktar sig till blekerioperatörer och till redan certifierade kokerioperatörer som även vill ha ett blekericertifikat.

(Om man redan har ett blekericertifikat behöver man endast gå etapperna 3 och 4 för att också få kokericertifikat och ett fiberlinjecertifikat.)

Målet med utbildningen är att ge förståelse och säkerställa grund- och spetskunskaper inom befattningsområdet, för att möjliggöra produktions- optimering baserad på erfarenhet och tekniskt kunnande samt att motivera till ett aktivt arbete med att optimera processerna med avseende på kvalitet, ekonomi, miljö och säkerhet.

Målgruppen är operatörer med erfarenhet som blekerioperatör. För utfärdande av certifikat krävs två års praktisk erfarenhet från befattning som blekerioperatör.

Medverkande är P&L Nordic AB, MoRe Research AB, Valmet, Dekra, Eurocon AB, Andritz, m.fl.

Mer information om blekericertifieringsutbildningen