Nyheter

Filtrering i flera olika skalor

2019-05-03

MoRe tillsammans med RISE Processum har utrustning för att utföra filtrering i flera olika skalor, allt från 0,5 kubikmeter ner till milliliter som ger Er möjlighet att utföra bra screeningförsök men också för uppskalning. Vi har även stark kompetens inom detta område så kontakta oss gärna för ytterligare diskussioner.

Mikrofiltrering - används till att skilja av partiklar typ fällningar, bakterier och virus.

Ultrafiltrering - används då man har större molekyler, typ proteiner eller lignosulfonater, men även ner mot hemicellulosastorlek kan filtreras.

Nanofiltrering - kan man separera ut större joner, som sulfatjoner och fosfatjoner, men även mindre molekyler som enkla socker som glukos och manos.

För mer information och diskussioner kontakta:

Hans Grundberg 070-527 41 05, E-post