Nyheter

Forest Business Accelerator nätverkade hos oss med intressant workshop

2019-08-28

Vi hade en intressant tisdagseftermiddag med pitchar och workshop med Forest Buisness Accelerator, Bizmaker. RISE Processum höll i värdskapet och de hade bjudit in företagen Domsjö Fabriker, Sekab E-technology och MoRe Research också.

Fokus var skogsrelaterade frågor och hur framtida företagsmodeller kan se ut. De företag som ingår i Forest Business 2019:

Konsensus efter den här dagen är att vi behöver fler forum där vi företag möts för att bygga nätverk och samarbeten.

Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan SCA, IBM, Processum och BizMaker. För att få delta i detta program måste man vara ett etablerad företag med fokus på skogliga innovationer. Tanken är att få en ytterligare acceleration på verksamheten och får tillgång till avacerade teknikplattformar, branchspecialister, nätverk och nya samarbetsmöjligheter. Målet och fokus är att nå internationell marknad.

Exempel på innovationsområden är:

  • Effektivisering av skogliga produktionsprocesser
  • innovationer baserade på massa, papper och trä
  • innovationer för ökar värdet av restprodukte
  • Vattenreningsmetoder och hållbara kemikalier
  • Produkter och tjänster inom t.ex. IoT, big data, SCM, AI, VR och robotik med skoglig koppling