Nyheter

Genombrott för övervakningsmetoder av isbjörnar genom snöspår. Nyhet på BBC.

2019-10-04

Hittills har man skjutit isbjörnar med bedövningspilar för att ta prover, eller har undersökt döda björnar. Med en ny metod räcker det att hitta spår i snön för att kunna identifiera isbjörnar på individnivå vilket är både skonsamt och kostnadseffektivt. Pilotprojektet är utfört av AquaBiota Water Research, ett svenskt forskningsbolag, tillsammans med WWF och Northern Slope Borough, Utqiaġvik Alaska. Den nya metoden blir nu ett viktigt inslag för att förbättra skyddet för den hotade isbjörnen. Nyheten lyfts fram stort av BBC.

För första gången har forskare kunnat utvinna kärn-DNA från spår i snö, och kvalitén av DNA är så hög att släktskapsanalyser kan göras. Den nyutvecklade metoden har många likheter med metoder som används inom kriminaltekniken (CSI). Endast en mycket liten del av löst DNA, s.k. eDNA (environmental DNA), som förekommer i miljön är kärn-DNA därför har inte detta tidigare kunnat analyseras från snö. Efter nästa steg inom provtagning och finjustering av molekylära analyser kommer metoden att vara ett kostnadseffektivt verktyg för att identifiera isbjörnsindivider och deras släktskap.

– Den nya metoden att identifiera isbjörnar med eDNA i snöspår kan möjliggöra ett bättre skydd för isbjörnarna i framtiden genom att vi får bättre kunskap om isbjörnspopulationerna, säger Micaela Hellström, ansvarig för forskning inom eDNA.

Som ett första steg i forskningen analyserades isbjörnsspår i Nordiska djurparker (Orsa rovdjurspark, Sverige och Ranua Zoo, Finland). Efter positiva preliminära resultat från djurparkerna följde provtagning av vilda isbjörnsspår i Alaska. Prover bearbetades med hjälp av nya metoder i ultrarena laboratorier och förekomsten av tillräckligt högkvalitativt DNA i proverna verifierades genom genetiska analyser.

Klimatförändringarna betraktas nu som ett allvarligt hot mot arten och bättre kunskap om isbjörnarpopulationer är viktigt för att förbättra skyddet och hanteringen av den hotade isbjörnen. Ursprungsbefolkningar kommer att kunna vara mer involverade och delaktiga i framtiden. Projektet är ett samarbete mellan AquaBiota Water Research, WWF och Northern Slope Borough, Utqiaġvik Alaska. Även Nature Metrics och MoRe Research Örnsköldsvik har bidragit.

Text från Aquabiota

BBC

BBC 2