Nyheter

Jessica Gard Timmerfors forskningsartikel på TAPPI Journals framsida

2019-12-04

Jessica Gard Timmerfors har fått sin artikel om hennes forskning på MCS-flishugg publicerad på TAPPI Journal, oktobernumret 2019. Hennes forskning handlar om att hitta nya tekniker för flisning av trumtyp. Jessica är industridoktorand på Umeå Universitet, med professor Leif Jönsson som handledare. Stor del av det praktiska arbetet har bedrivits i Örnsköldsvik, på MoRe Research med Torbjörn Sjölund som handledare. Från MCS har Sten Häggströms kunskap, engagemang och erfarenhet varit en ovärderlig och nödvändig tillgång i projektet.

MCS, Multi-Channel Sweden AB, i Örnsköldsvik har utvecklat en ny typ av flishugg där knivarna sitter på en trumma istället för på en roterande skiva. Fördelen med denna konstruktion är att vinkeln mellan stål och trumma, liksom avstånd till stock kan ändras under körning, till skillnad mot en skivhugg där inställningen är statisk. Praktiskt betyder det att flislängd och tjocklek enkelt kan varieras med en trumhugg. Dessutom är flisning med trumma mindre energikrävande.

Detta mycket intressanta projekt har möjliggjorts genom följande samarbetsppartners och finansiärer:

  • Multi Chanel Sweden
  • MoRe Research
  • Umeå Unversitet
  • Kempestiftelserna
  • Energimyndigheten
  • RISE Processum
  • Bio4Energy

Jessicas artikel i TAPPI Journal:

https://www.tappi.org/publications-standards/tappi-journal/home/

Båda de artiklar som publicerats hitintills finns tillgängliga som Open Access.

https://www.degruyter.com/view/j/hfsg.ahead-of-print/hf-2018-0279/hf-2018-0279.xml?format=INT