Nyheter

Nu är det dags för kokericertifieringsutbildning etapp 3!

2019-09-05

Nu är det dags för kokericertifieringsutbildning etapp 3. Under 5 dagar föreläser Stefan Svensson på kokericertifieringsutbildningen. Kursen håller till i Sundsvall.

Stefan Svensson är laddad inför kursen:

- Jag har hållit det här kursavsnittet i snart 20 år och baserat på den erfarenheten lämnar jag följande garantier:

Vi kommer att ha kul tillsammans!

  • Kombinationen av deltagarnas erfarenhet och mitt kursmaterial kommer att sätta fart på tankemaskineriet!
  • A l l a, inklusive jag själv, kommer att vara trötta på min röst när vi skiljs åt!

Utbildningen riktar sig till kokerioperatörer och till redan certifierade blekerioperatörer som även vill ha ett kokericertifikat. 

(Om man redan har ett blekericertifikat behöver man endast gå etapperna 3 och 4 för att också få kokericertifikat och ett fiberlinjecertifikat.)

Målet med kokericertifieringsutbildningen är att ge förståelse och säkerställa grund- och spetskunskaper inom befattningsområdet. Detta för att möjliggöra produktionsoptimering baserad på erfarenhet och tekniskt kunnande. Den vill även motivera till ett aktivt arbete med att optimera processerna med avseende på kvalitet, ekonomi, miljö och säkerhet.

Målgruppen är operatörer med erfarenhet som kokerioperatör. För utfärdande av certifikat krävs två års praktisk erfarenhet från befattning som kokerioperatör.

Medverkande är P&L Nordic AB, MoRe Research AB, Valmet, Dekra, Eurocon AB, Andritz, m.fl.

Mer information om kokericertifieringsutbildningen