Nyheter

Intressant artikel om förnybara drivmedel av lignin i Expressen

2019-11-26

Lignin är för MoRe ett viktigt arbetsområde och det är glädjande att läsa när Expressen lyfter intressant lignin-forskning för att hitta förnybara drivmedel:

I Expressen 26 november 2019:

Ett ämne i den svenska skogen skulle kunna täcka Sveriges behov av förnybara drivmedel, menar forskare.

– Det kan till och med bli en betydande exportprodukt, säger kemiprofessorn Joseph Samec.

I takt med allt hårdare lagkrav på att ersätta fossila bränslen med förnybara behöver vi i Sverige inte se längre än till den svenska skogen. En knapp tredjedel av varje träd består nämligen av ett energirikt ämne som kallas lignin.

Vi behöver inte ens hugga ner skog för att få tag i det. Vid tillverkning av papper kokar man bort ligninet och varje år framställs runt 6,6 miljoner ton lignin vid svenska pappersmassabruk. Upp till 80 procent av detta skulle kunna användas för drivmedelsproduktion. Dessutom finns möjlighet att utvinna lignin från andra skogsrester, till exempel från en stor del av de grenar, toppar och rötter som idag lämnas kvar i skogen efter avverkning.

– Lignin är en riktig drömmolekyl, som fungerar för att göra biobensin, biojetbränsle och biodiesel, säger Joseph Samec, professor i organisk kemi och forskningschef på innovationsföretaget RenFuel.

Läs hela artikeln i Expressen.