Nyheter

Provningsjämförelse skogsindustriellt avloppsvatten

2019-10-04

Dags att anmäla sig till provningsjämförelse i utsläppsparametrer. De analyser som ingår i jämförelsen är COD, TOC, Tot-N, Tot-P, Susp GF/A, Grova partiklar och fibrer i avloppsvatten (Susp 70), pH, Konduktivitet, Klorat, Natrium, Torrsubstans och glödgningsrest. Det går att välja vilka analyser man vill deltaga i.  

I jämförelsen skickas 2 prov för varje analys med olika halter. De flesta proverna är från skogsindustiellt avloppsvatten och skickas som frysta prover.  

För info om jämförelsen kontakta Christina Wedin, 070-5449399 E-post