Nyheter

Tord Bystedt, ny laboratorieingenjör till Analysteknik

2019-12-09

Tord har en examen i biomedicin med studier främst inom biologi, kemi och medicin från Umeå universitet och har anställts som laboratorieingenjör hos MoRes avdelning för Analysteknik. Hans arbetsuppgifter omfattar i nuläget framförallt analyser inom titrering och diverse TOC-analyser men planen är även upplärning inom eDNA.

– Efter min examen i Umeå arbetade jag ett par år som supporttekniker och systemtekniker innan jag 2016 anställdes på Domsjös driftlaboratorium, berättar Tord. Arbetet omfattade analyser av produkter och processvätskor. Under en tvåårsperiod vikarierade jag som laboratorieingenjör och ansvarade då för instrumentkalibreringar, ingick i olika projekt, validering av olika analysmetoder, recipientprovtagning, inköp av mätutrustning samt arbetsmiljöronder. Det var intressanta år som gav möjligheten att komma in och få förståelse för hur en fabrik fungerar.

– Sedan några månader är jag anställd hos MoRe som laboratorieingenjör på Analysteknik och mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att analysera, bedöma och rapportera provresultat. Det som lockade mig hos MoRe är att det är ett stort laboratorium med kompetenta och kunniga medarbetare att få lära sig mycket av. Det är många material och olika ämnen att analysera så det kräver mer tänkande för hur analyserna ska göras för att få svar på kundernas frågor. Utmaningar är alltid utvecklande.

– Det är dessutom en inkluderande arbetsmiljö hos MoRe och jag har känt mig bra bemött från första stund. Det är en god stämning här vilket skapar en bra trivsel.

– Vi är glada över att ha kunnat knyta till oss Tord med sin bakgrund inom biomedicin och erfarenhet av analysarbete, säger Robert Selling, chef Analysteknik. Eftersom vi har många uppdrag från olika bruk är naturligtvis hans erfarenheter från fabriksmiljön värdefulla för oss.

Hur ser din fritid ut?

– Jag tycker om att träna både löpning och styrketräning och här är det ju nära till bra träningslokal hos Sportcenter Övik. Jag gillar också spel, både datorspel och traditionella ”analoga” spel. Dessutom är jag med i hemvärnet som sjukvårdare och har därför genomfört en fyra-veckors intensivkurs i sjukvård, slutar Tord.