Nyheter

Carl Kempes stipendium utdelat för andra gången!

2020-10-28

Med start 2019 ska årligen "Carl Kempes stipendium" delas ut till stipendiater vid Örnsköldsviks gymnasiums Naturprogram årskurs 3.
Syftet är att premiera studenter som särskilt utmärker sig inom kemiämnet genom särskild kunskap, drivkraft och engagemang samt naturvetenskaplig nyfikenhet och flit.

Stipendiet är på en summa av 20 000 kr och kan delas ut till en eller två studenter... i år blev det två!
Vi säger STORT GRATTIS till Amelie Josefsson i Na3b och till Gabriel Mory i Na3a!

Amelie Josefsson, Na3b
Motivering:
Amelie har under åren på Naturvetenskapsprogrammet studerat målmedvetet och visat mycket goda resultat. Hon är noggrann och strukturerad i sina naturvetenskapliga studier, både teoretiskt och praktiskt i laboratoriet.
Genom naturvetenskaplig nyfikenhet och vetgirighet utvecklar hon resonemang och strategier för att lösa uppgifter och problem av naturvetenskaplig karaktär.


Gabriel Mory, Na3a
Motivering:
Gabriel har under hela sin gymnasietid visat prov på stor ambition och mycket goda kunskaper inom naturvetenskap såväl teoretiskt som laborativt. Även inom övriga ämnen har han mycket goda kunskaper. Gabriel har också visat att han är en väldigt god kamrat och har på ett föredömligt sätt hjälpt andra i klassen.

Organisationer som står bakom stipendiet i bokstavsordning är:

 • Andritz
 • Domsjö Fabriker AB
 • Eurocon
 • Holmen Skog
 • Metsä Board Sverige AB
 • MoRe Research AB
 • MOPSsys AB
 • Nouryon
 • Sekab
 • RISE Processum
 • Handelskammaren Mittsverige
 • Örnsköldsviks kommun
 • Örnsköldsviks Industrigrupp

På bilden (från höger): Gabriel Mory (stipendiat), Carl Kempe, Amelie Josefsson (stipendiat), Anna Edblad (VD Örnsköldsviks Industrigrupp)