Nyheter

Diana Reyes Forsberg - nyanställd forskare hos oss

2020-09-02

I MoRes forksningssatsning har Diana Reyes Forsberg anställts för att ge sin kompetens till vår verksamhet. Diana har arbetat inom industrin vilket alltid känns viktigt för oss.

· Hej Diana Reyes Forsberg. Du är nyanställd forskare på MoRe Research. Berätta lite om dig själv.

”Jag är colombiansk och har ett brett intresse för ämnen relaterade till biobaserade material, till exempel cellulosafibrer”, berättar Diana.  ”Doktorandstudier förde mig till norra Sverige, där jag är glad över att vara, fortsätter hon. ”Den kalla vintern kanske inte är det mest charmiga vädret för en colombiansk, men varma människor gör det till ett bra ställe att bo”, säger Diana glatt.

”Min familj - min man, vår son och en bonusdotter njuter av att resa och lära känna nya platser och kulturer, menar Diana. ”Vi älskar att tillbringa semester utomlands, lära känna nya människor, och naturligtvis simma och njuta av solen, avslutar hon.

-Vilken är din yrkesroll här på MoRe research?

”Jag är forskare i MoRes forskargrupp och inledningsvis de första två åren av min anställning är jag postdoktor i ett projekt i samverkan med KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, säger Diana. ”Projektet är inriktat på alkalisk extraktion av cellulosafibrer, för att studera effekten av denna alkalibehandling på de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos fibermaterialet i sig men även i möjliga applikationer ex. kompositer, papper, cellulosaderivat”, berättar hon.

· Vad har du för bakgrund?

”Jag började arbeta med forskning under min kandidatexamen, där jag fick ett nationellt bidrag för att undersöka hydrolys och jäsning av mangoskal för etanolproduktion”, säger Diana. Hon berättar vidare: ”Efter några års arbetslivserfarenhet fick jag ett stipendium för masterstudier i Spanien inom produktutveckling. För att fortsätta min utveckling sökte jag doktorsexamen vid Umeå universitet, där jag gjorde min forskning om aktivering av barrvedsupplösande cellulosamassa genom alkalibehandling med NaOH, där de industriella förutsättningarna för bearbetning av viskos och cellulosaeter stod i fokus. Jag disputerade samtidigt som jag arbetade på Domsjö Fabriker som FoU-ingenjör. Under mitt arbete på Domsjö Fabriker var jag involverad i projekt relaterade till produktutveckling, processoptimering och dataanalys”, avslutar Diana.

"De olika kompetenser som finns här på MoRe har skapat en stor möjlighet att göra spännande forskning. Jag ser fram emot att lära av mina nya kollegor och få djupare kunskap inom områden relaterade till vidareförädling av cellulosabaserade material, exempelvis genom alkalisk extraktion" säger Diana.

· Så hur ser din fritid ut? Eller bara en oväntad färdighet?

”Jag älskar att spendera tid att läsa och dricka gott colombianskt kaffe, berättar Diana. "Jag kommer från en stad där dans är en viktig del av vår kultur, fortsätter hon. Så, om du känner för att dansa till latinsk musik är jag med, fortsätter Diana.

· Finns det några samarbetspartners och ekonomiskt stödjande instanser i de projekt du arbetar inom som du vill lyfta fram?

”Jo, postdoc-projektet är på stipendium från Kempestiftelsen vid Skolan för teknikvetenskap i kemi, bioteknologi och hälsa, Avdelningen Biocomposites, KTH. Projektet är ett samarbete mellan KTH, WWSC och MoRe, avslutar Diana.

Kontaktuppgifter till Diana Reyes Forsberg: 070-273 22 34 E-post