Nyheter

Forskningschef Anna Svedberg: Vi ser ljust på framtiden!

2020-10-12

Genom att stärka vårt forskarteam tar vi facklan och fortsätter att leta efter ny kunskap för att möta upp samhällets krav på rena och resurssnåla processer och förnyelsebara material. Allt för att våra barn ska få en bra miljö att växa upp i.

Vi är i en tid av omställning och MoRe väljer att se ljust på framtiden och satsar starkt genom att anställa nya forskare och ingenjörer för att kunna möta de frågeställningar och krav som vi skymtar i horisonten.

”Vi har under det senaste året satsat på och utvecklat forskningsverksamheten på MoRe. Vi har sett en positiv utveckling från den inledande satsningen och vi tror på en fortsatt långsiktig satsning i samverkan med akademi, näringsliv och forskningsinstitut, nu inte minst inom RISE. MoRe stärker nu upp sin forskningsverksamhet ytterligare med ny spetskompetens.

MoRe ska dra nytta av den långa utvecklings- och innovationshistoria som finns i bolaget. Förmågan att förstå kundernas behov är gedigen men det gäller att löpande bygga kompetens väl anpassad till de fokusförflyttningar som löpande sker. Att bedriva forskning i framkant är den bästa påfyllning man kan få, säger MoRes forskningschef Anna Svedberg stolt.

Anna fortsätter "Att få ta del av den utvecklingsanda som råder i Örnsköldsvik och kunna bidra till det innovativa navet är ett privilegium som forskningschef."