Nyheter

Helhetslösning inom miljömätning med MoRe Research och ENA Miljökonsult

2020-10-30

MoRe Research och ENA Miljökonsult har inlett ett samarbete för att kunna erbjuda en smidig helhetslösning för miljömätningar, till exempel då myndighetskrav kräver en opartisk tredje part.

MoRe Research med gas-GC och kompetens för TRS-mätningar, dvs illaluktande svavelgaser, och ENA Miljökonsult med utrustning och ackreditering för emissionsmätningar och jämförande NOx-mätningar.

Båda företagen värnar om noggrannhet och kvalitet och vi har stor erfarenhet och kompetens. Våra kunder kan därför vara helt trygga att anlita oss, även för lagstadgade analyser. För att citera ENA Miljökonsult: ”Vi levererar rätt service till rätt pris vid rätt tillfälle”.

För mer info, offerter, frågor etc, kontakta gärna:

MoRe Research AB: Michael Sjögren, 070 572 87 20, E-post, www.more.se

ENA Miljökonsult AB: Rickard Wistrand, 070 363 66 16, E-post, www.enamiljo.se