Nyheter

Stöd till er verksamhet under pågående Corona-pandemi

2020-06-04

I en tid som denna har vi alla ett ansvar för våra medarbetare men också för att hålla verksamheten igång.

På MoRe, likväl som i övriga RISE, agerar vi efter riktlinjer utfärdade på basis av myndigheternas beslut och rekommendationer. Vi är också noga med att följa de riktlinjer ni, som kund eller samarbetspartner, har satt upp för ert företag eller organisation.

Vår utgångspunkt i detta läge är att, anpassat till nämnda riktlinjer, bidra till att hålla verksamheten rullande och på så vis dra vårt strå till den stack där drottningar och kungar inom vården och andra fundamentala samhällsbärande funktioner dagligen utför hjälteinsatser.

Förutom att pilot- och analysverksamheten, som inom ramen för nämnda restriktioner, löper på som tidigare finns vi här för att vid uppkomna behov stödja er med t.ex.

  • ingenjörstjänster och projektledartjänster
  • analyser; dagliga driftsanalyser, analyser av problemlösande karaktär, analyser påkallade av myndighet etc.
  • provtagningar enl. gällande riktlinjer
  • utbildningar - på distans
  • hämtning av prover från tex vaktstuga

Oväntade situationer uppstår sällan och det är väl kanske därför de kallas "oväntade". Nu har vi dock en sådan att hantera!

Tveka inte att kontakta oss när eventuella behov, i stort och i smått, uppstår. Vi kommer att göra vårt yttersta för att hitta en lösning till varje förfrågan som ställs till oss och givetvis under sedvanlig sekretess.

Alla kan göra något och det vi kan göra är att fokusera på det vi är bra på!

/Företagsledningen MoRe Research

Kontaktuppgifter:

VD:                               Stefan Svensson E-post 070-234 83 00

Analysteknik:                Robert Selling E-post 070-522 73 99

                                     Christina Wedin E-post 070-544 93 99

Forskning:                     Anna Svedberg E-post 070-526 52 21

Processteknik:               Lars Sundvall E-post 070-819 11 75