Nyheter

Sven Norgren - senior forskare med papperskunskaper

2020-09-24

I och med MoRe utvecklar forskningsavdelningen med fler anställda och större projekt så krävs erfarna personer med forskarbakgrund. De behövs för att koordinera, utveckla och generera forskningsidéer och skapa starka nätverk som gynnar goda samtal kring ny teknik, innovationer och material med skogen som råvara.

Med anledning av detta är MoRe glada över att Sven Norgren anslutit sig till MoRes forskningsgäng. Med hans gedigna forskarerfarenheter inom papper och massa hoppas vi att han ska vara en kraftkälla för att driva forskningen strategiskt framåt. RISE satsar inom bioekonomi och cirkulär ekonomi där cellulosa är en given beståndsdel.

· Hej Sven Norgren! Du är nyanställd forskare på MoRe Research. Berätta lite om dig själv.

”Halloj där! Jag är en Sundsvallare med rätt lång erfarenhet från forskning kring papper och massa och främst mekanisk massa inom vilket område jag också doktorerade vid Mittuniversitetet i 2008, säger Sven.

Vad har du arbetat med tidigare?

”Jag har varit anställd som forskare vid Mittuniversitetet sedan dess men i våras såg jag att en platsannons för anställning här vid MoRe och det kändes rätt läge för att anta nya utmaningar, fortsätter han.

Hur ser din fritid ut?

”Jag är 46år, gift och har 3 barn. Förutom hus och hem med allt det innebär så lägger jag ner mycket tid på jakt, kanske lika mycket tid i skogen som i ideellt arbete i Jägareförbundet, säger han.

· Vilken är din yrkesroll här på MoRe research?

”Det är som en senior forskare med rollen att vara en motor i att driva utvecklingen av MoRes forskningsverksamhet framåt, att initiera samverkan, föda projektidéer och bedriva industriforskning i institutform i framkant som slutligen är till gagn för svenskt näringsliv” avslutar Sven.

Kontaktuppgifter Sven Norgren: 073-841 86 06 E-post