Nyheter

Tarmbakterier hjälper forskarna att skydda dricksvattnet

2020-03-19

MoRe Research är en av sex deltagande parter i ett forskningsprojekt, ECWA-NOR, som leds av Mittuniversitetet där man med hjälp av eDNA-teknik ska spåra förekomsten av tarmbakterien E.coli i jämtländska vattendrag. eDNA är det spår alla organismer lämnar genom till exempel hudrester, saliv eller avföring i en viss omgivning, i det här projektet i vattendragen. MoRes uppgift är att i sitt ultrarena eDNA-laboratorium utföra de extraktioner som krävs för att hitta samband mellan tarmbakterien E.coli och källan till dessa, människa eller djur.

– Det är jättespännande att få vara med i detta pionjärprojekt, säger Jessica Sjöstedt, projektledare för MoRes del i projektet. I andra projekt har vi arbetat med DNA från fiskar och andra djur. Det här är första gången som vi ska arbeta med DNA från bakterier vilket innebär att det blir en hel del utvecklingsarbete. Utveckling och forskning är alltid roligt.

− Sverige har en unik resurs, i framför allt norra delarna av landet, eftersom där finns mängder med vattendrag vars vatten är så rent att det går att dricka, men medvetenheten om det här är på väg att försvinna, säger Anders Jonsson, professor i miljövetenskap vid Mittuniversitetet. I takt med att vi ser fler och nya etableringar i exempelvis fjällvärlden måste vi hitta innovativa metoder som både kan skydda dessa vattendrag och vårt dricksvatten. Vi ska identifiera möjliga källor till tarmbakterier och det kan både vara mänskliga källor och naturliga källor.

Forskarna kommer att genomföra provtagningar samt kemiska och mikrobiologiska analyser i de övre delarna av Indalsälven, uppströms Storsjön, samt i vattendrag i fjälltrakterna som gränsar mot Norge. Man kommer att spåra E.coli-bakterier och så kallad eDNA, spår som alla organismer lämnar genom till exempel hudrester, saliv eller avföring. E.coli och eDNA används för att spåra föroreningar från avföring och hitta ursprungskällan för föroreningen.

AquaBiota Water Research ansvarar för provtagning samt fixering av proverna, MoRe utvinner DNA från E.coli-bakterierna i sitt eDNA laboratorium. DNA multipliceras och sekvenseras på AquaBiotas partner laboratorium NatureMetrics i London. AquaBiota sammanställer resultaten och genomför artbestämning genom jämförelse med omfattande databaser.

Projektet ECWA-NOR leds av Mittuniversitetet i Östersund och har fått 4,5 miljoner i bidrag från KK-stiftelsen. Övriga deltagande parter är AquaBiota, MoRe Research, Hjortens Laboratorium, Mälardalens Högskola, Handölsdalens sameby samt Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB.