Nyheter

FENIX - samlingsnamn för RISE pilotparker

2021-06-17

MoRes pilotpark går nu under namnet FENIX som är samlingsnamnet för RISE pilotpark för massa-, papper- och förpackningstillverkning. Papperspiloterna FEX, XPM, Stratex mfl är nu under samma paraply som tillsammans kan bidra till utvecklingen inom produkt och process.

Här finns möjlighet att utveckla pappersprodukter och förpackningar men också utföra för- och efterbehandling från ved till slutprodukt.

FENIX erbjuder industri och akademi att testa både nya och traditionella pappers- och förpackningsmaterial, men även biobaserade alternativ i bredare bemärkelse.

Genom våra fullskalepiloter som finns i två olika storlekar, kan vi genomföra uppskalning av flera olika material och även studera processutveckling, vilket gör det möjligt att snabbt bedöma potentiella innovationer i praktiken.

Eftersom utveckling kan ske i flera olika skalor, kan vi genom våra faciliteter också erbjuda en stegvis förflyttning för att minska tröskeln för implementering och utveckling.

Våra anläggningar med kompletterande utrustning inkluderar:

FEX - 50 kg – 10 ton

Stratex - 50 kg

XPM – 15–250 g

Lab – handark till orienterande ark (g) - ISO 5269-1:2005

RISE erbjuder också expertis inom flera relaterade områden, från flisning, massakokning, blekning samt papper- och förpackningstester till virtuella labb och simulering.

Läs mer på ri.se