Nyheter

Foamfiber - utvecklar hållbara skummade material

2021-10-08
Skummade material är idag tillverkade av fossilbaserad plast men behöver i framtiden tillverkas av nedbrytningsbara och återvinningsbara material för att passa in i den cirkulära ekonomin. MoRe satsar stenhårt på forskning och utveckling inom detta område och har i dagsläget en gruppering som aktivt fokuserar på just skummade lågdensitetsmaterial tillverkade av biobaserade, förnyelsebara startmaterial.
Inom projektportföljen ligger bl a projektet Foamfiber där fokus ligger på att vidareutveckla cellulosabaserade skummade material som har hög porositet och låg densitet. Det är också viktigt att skummet har bra barriäregenskaper och våtstabilitet. Projektet kommer också att ta fram prototyper och även titta på återvinning av materialet.
Foamfiber bygger på resultat från tidigare projektet PlastiCel och leds av projektledaren Pernilla Karlsson, MoRe Research som tillsammans med Mittuniversitetet och RISE PFI ska designa och optimera cellulosabaserade skummade material innehållande nanocellulosa- och cellulosakompositer. Det tidigare interreg-projektet PlastiCel var ett lyckat projekt som genererade så pass intressanta resultat att alla parter, MoRe Research, Mittuniversitetet och RISE PFI, valde att gå vidare tillsammans i FoamFiber.

Finansiering och deltagare: Stöd från Interreg Sverige-Norge, EU och leds av MoRe Research, projektledare Pernilla Karlsson med stöd av forskarna Sara Wallstén och Pia Renström. Mittuniversitetet är medsökande tillsammans med RISE PFI i Trondheim. Professorerna Magnus Norgren och Håkan Edlund samt forskarna i gruppen Teknisk yt- och kolloidkemi vid forskningscentrum FSCN är medlemmar i projektgruppen. Andra samarbetspartners är SCA, Domsjö, Bergmans Fisk, ÖSAB, Rödins Trä, Trondelag Fylkeskommune och Kvanne Industrier i Norge.