Nyheter

INN-PRESSME workshop 20 oktober

2021-10-06

Har du registrerat dig än till workshop om öppna innovationstestbäddar? Den 20 oktober kan du vara med och upptäcka praktiska lösningar och möjligheter som tillhandahålls av fyra Horizon 2020-projekt, för viktiga sektorer som förpackning, fordon, energi, konstruktion och konsumtionsvanor.

Arrangörer: VTT, BIOMAC, BIOMAT, Projekt Bionanopolys, Greenovate! Europa, Geonardo Environmental Technologies Ltd.,
ESCI - Europeiska vetenskapskommunikationsinstitutet.

Registrering