Nyheter

INN-PRESSME - nytt stort EU-projekt inom biobaserade produkter

2021-03-24

Snabbare uppskalning och kommersialisering är målet med nytt EU-samarbete inom biobaserade produkter. I projektet ingår 27 olika organistaioner från nio europeiska länder med bland annat Sverige där MoRe Research Örnsköldsvik AB och RISE Processum är representerade.

INN-PRESSME är ett projekt som kommer att utveckla återvinningsbara biologiskt nedbrytningsbara konsumtionsvaror som till exempel energi- och fordonslösningar och förpackningar.

Läs mer om INN-PRESSME: http://www.inn-pressme.eu/ och på RISE.