Nyheter

Doktorand inom området Modifierade fibrer för biobaserade material

2021-10-13

Är du nyutexamen i kemiteknik, bioteknik, fiberteknik, materialvetenskap eller liknande och vill fortsätta inom forskningsområdet "resurssmarta processer för biobaserade material"? Är du nyfiken på och vill bidra till hela värdekedjan från träbaserade råvaror till industriell uppskalning av biobaserade lågdensitetsmaterial? Vill du delta i ett spännande projekt där akademi, forskningsinstitut och industri samarbetar? Då kanske du är den doktorand vi söker!

Om oss
Luleå tekniska universitet (LTU) och MoRe Research samarbetar med industrin i ett nytt forskningsprojekt; "Resurssmarta processer" finansierade av BioInnovation (www.resurssmarta.se). Anställningen sker på MoRe Research, Örnsköldsvik (del av RISE) men tjänsten har en dubbelanslutning där medarbetaren kommer att positioneras på LTU i Luleå de två första åren och de efterföljande två i forskargruppen på MoRe Research i Örnsköldsvik. Forskargruppen Biochemical Process Engineering vid Luleå tekniska universitet består av 20+ personer som arbetar med förbehandling av biomassa, design och användning av enzymer och mikroorganismer för produktion av bränslen, kemikalier och material. Vår expertis sträcker sig från molekylärbiologi, industriell bioteknik, enzymteknologi, proteinkemi, processteknik till modellering av bioprocesser.

MoRe Research är ett dotterbolag (cirka 50 anställda) till RISE AB och arbetar med forskning och utveckling inom skogsindustrin. En grupp fokuserar på materialutveckling, inklusive kompositmaterial, lågdensitetsmaterial och varmpressade material. Vårt fokus är applikationsbaserad forskning med skogsråvaror som utgångspunkt, och vår expertis ligger i material som fiber- och cellulosakemi och dess interaktioner samt processteknik med applikationer från labskala till pilotskala.

Projektfokus
Syftet med forskningsprojektet är att bearbeta och kemiskt modifiera utgående kolhydratfraktioner från ”organosolv” -processen. Dessa modifierade kolhydrater kommer sedan att användas som beståndsdelar i ett biobaserat material med låg densitet. Genom att ha kontroll över processparametrarna från fraktion till färdig applikation ges en intressant möjlighet att ställa in egenskaperna hos de ingående komponenterna på ett sätt som resulterar i ett material som uppvisar önskad mekanisk hållfasthet och våtstabilitet.

Anställningsvillkor
Anställning som doktorand vid MoRe Research. Arbetet kommer att utföras i lika delar vid Luleå tekniska universitet (2 år) och på MoRe Research i Örnsköldsvik (2 år) med handledning från varje part. Uppdraget är tidsbegränsat för att täcka totalt 4 års heltidsarbete. Önskat startdatum: 20211201.

Tjänsten som doktorand
I den nuvarande tjänsten som doktorand kommer du att utföra experimentell forskning som kombineras med analysarbete, arbete med vetenskapliga publikationer och doktorandkurser.

Är det den vi söker?
Vi söker dig som har en civilingenjörsexamen i kemiteknik, kemisk vetenskap, fiberteknik, materialvetenskap eller liknande.

Följande kvalificerar sig vid urvalet:

    Master of Science / MSc i kemiteknik, bioteknik, fiberteknik, materialvetenskap eller liknande förkunskaper som kvalificerar sig för forskarutbildning.
    Van vid att arbeta i en laboratoriemiljö.
    Goda kunskaper i det engelska språket - både tal och skrift.

Följande är meriterande:

    Praktisk erfarenhet av enzymatisk funktionalisering och / eller massproduktion.
    Erfarenhet av analytiska metoder som HPLC, FTIR, XPS.

Läs mer om tjänsten här.