Nyheter

Nytt projekt i Örnsköldsvik: Panta på stan!

2021-02-19

Engångsartiklar behöver bli mer resurseffektiva för att vi ska kunna hantera den ökade mängden avfall som följer med vårt moderna levnadssätt med mat och dryck i farten. För att få en hållbar lösning som innebär ökad källsortering på allmänna platser har RISE startat ett projekt tillsammans med Bower och Örnsköldsviks kommun.

I projektet, Ett digitalt system för ökad källsortering och engagemang i offentlig miljö (sk Panta på stan!), ska vi utföra en studie i verklig stadsmiljö under sommaren 2021 i Örnsköldsvik för att se hur pant på engångsmuggar upplevs av befolkningen. Pantsystemets påverkan på insamlingsnivåer kommer att utvärderas, likaså kvaliteten på det insamlade materialet. Konsumenternas och försäljningsställenas acceptans är också en viktig variabel att följa.

Mål

Målet med projektet ”Panta på stan” är att skapa medborgarengagemang för att öka källsortering och minimera nedskräpning i offentlig miljö genom att nyttja och utveckla en digital tjänst för pant, ha tydlig information om hur förpackningen ska källsorteras och att erbjuda ett rimligt avstånd till källsorteringskärlen. Den digitala tjänsten kommer också ge konsumenter incitament och hjälp för att göra rätt, samt underlätta dialog mellan kommun och invånare. Målen är baserade på en tidigare studie utförd 2019 i samma stad, Cirkulära on-the-go-förpackningar.

Digital tjänst

Bower (fd Pantapå), som har en app för pant kommer i projektet utveckla den så att det ska fungera att även panta på stan. En pant läggs på muggar för take-away dryck i Örnsköldsviks stadskärna. För att kunna använda sig av panten får konsumenten ladda ner en app, skanna koden på muggen, för att sedan lägga den i rätt behållare på en återvinningsstation eller i de speciella källsorteringsstationer som vi i projektet placerar ut. Panten ska sedan kunna tas ut i form av pengar, poäng eller donation.

Källsortering

Vid de utställda källsorteringsstationerna kommer det finnas kärl för sortering av pappers-, glas- och plastförpackningar, ett kärl för övrigt samt rör för aluminiumburkar och PET-flaskor. I studien kommer plockanalyser utföras för att se i vilken utsträckning konsumenterna har källsorterat och pantat. Det kommer också vara möjligt för konsumenten att ge återkoppling via appen eftersom utvärderingen av upplevelsen och beteendet är en viktig del i studien.

Projektet finansieras av Vinnova.

Läs mer