Nyheter

Samskapa teknik för samhällsnytta - Vinnova Civic Tech Sweden Almedalen

2021-06-18

Lyssna på diskussioner när projektet Panta på stan! tillsammans med 10 andra projekt diskuterar under ämnet: Samskapa teknik för samhällsnytta: Vinnova Civic Tech Sweden är arrangör för forumet under Almedalsveckan. Tid: 6/7 2021 13:15 - 16:15.

Hur kan digitala lösningar bidra till att stärka demokratin, fördjupa deltagandet i samhällsutvecklingen och öka förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor? Att med teknik lösa samhällsutmaningar som dessa kallar vi för "civic tech".

Vad är det underliggande syftet? Vad saknas? Nästa steg? är fokusfrågor under eftermiddagen. Du bjuds in i att lyssna på samtalen i olika rum i det digitala eventet.

Anmälningslänk

Läs mer på Civic Techs blogg