Nyheter

Tove Joelssons disputation

2021-11-17

Den 15 december är det Tove Joelssons disputation i kemiteknik, Mittuniversitetet Sundvall. Titeln på hennes avhandling är "The influence of pulp type and hot-pressing conditions on paper strength development". Handledare är Per Engstrand. Opponent är Tom Lindström och i betygsnämnden medverkar Lars Johansson, RISE PFI, Samuel Schabel och Monica Ek.

Defence of a doctoral thesis in Chemical Engineering (miun.se)

DIVA