Nyheter

2022

2022-12-19 Examensarbete: Foam Handling and Measurement for continuous forming processes
2022-12-16 Claudia Esteves har disputerat
2022-12-09 Bioeconomy Arena
2022-12-03 MoRe är med i Jobba och Lev
2022-11-23 Sara Wallsten och Lars Sundvall föreläser på Temakväll - träd
2022-11-14 MoRe föreläser på Cellulose Workshop 2022
2022-10-11 Tove Joelsson-nypromoverad teknologie doktor
2022-10-10 Kemins dag i Örnsköldsvik 22 oktober
2022-09-30 Artikel: "En metod för kemisk och fysikalisk modifiering av orienterade massafiberark"
2022-09-28 Stefans ledare för nyhetsbrev nr 3: Skogspromenad
2022-09-23 Innovativ inspiration för ökad kompetensförsörjning - Innovationsveckan
2022-09-23 Maria Edblad föreläser på Scanpack 2022
2022-09-21 Abirami Senthil ny doktorand
2022-09-20 Två dagar av inspiration 13 och 14 december
2022-09-09 Dag fylld av föreläsningar engagerar ungdomar i hållbarhetsfrågor!
2022-08-31 Anmälan till provningsjämförelser för massa ISO-ljushet och PFI-kvarn
2022-08-23 Sylvia Larsson - ny forskningskoordnator
2022-08-09 Claudia Quineche ny doktorand inom flisforskning
2022-08-08 Upptakt inför hösten
2022-08-08 Tove Joelsson föreläser på FRC i Storbritannien
2022-06-22 Stefans ledare för nyhetsbrevet: ”Skog, ängar, kolhydrater så långt ögat når…”
2022-06-17 NCC har höga ambitioner för Bioeconomy Arena
2022-06-15 Första spadtaget för satsning på bioekonomi i Örnsköldsvik
2022-06-10 Sven Norgren höll föredrag på IMPC 2022 i Vancouver
2022-06-01 BioInnovations Programkonferens 2022
2022-05-31 RISE har en monter på Pulpaper 2022
2022-03-25 MoRe finns med i Cleantech Kvarken-katalogen
2022-03-10 MoRe samarbetar med Leif Jönsson Lab
2022-03-10 Stefan Svenssons ledare nyhetsbrev mars 2022
2022-02-24 Seminarium inom området Skogen
2022-02-24 MoRe kan hjälpa er att få ökad kontroll - fler provningsjämförelser
2022-02-17 Rapport klar till projektet Panta på stan!
2022-02-02 Anmälan till provningsjämförelse PFI-kvarn Eukalyptus