Nyheter

BioInnovations Programkonferens 2022

2022-06-01

”Cirkularitet och samverkan i framtidens bioekonomi” är temat för BioInnovations Programkonferens 2022. MoRe Research deltar med sin forskning i fyra olika inslag.

  • Hållbara isolermaterial
  • Cellulosabaserad ersättare till dagens fossila Cellplast, EPS
  • Företagsforskarskolan Resurssmarta processer (två projekt, finansiering av Kempestiftelserna)

 

Läs mer om programmet här