Nyheter

MoRe kan hjälpa er att få ökad kontroll - fler provningsjämförelser

2022-02-24

Vi kan hjälpa er att få större kontroll på era analyser och metoder, både inom koncern, företag men även tillsammans med flera olika företag. Vi kan designa olika typer av provningsringar, både externa där flera olika bruk och laboratorier deltar men även inom en koncern. Det går att skräddarsy provningsjämförelser så att de passar just er verksamhet.

Externa provningsjämförelser kan bli världsomspännande och fånga upp många intressanta fenomen och frågeställningar. Vi kan även erbjuda workshops för att få tillfälle att diskutera analyserna.

Det finns så många olika scenarion, där massatyper som dissolving, mekanisk massa, kemisk massa, lövved, barrved, kan ha olika fokus på analyser och parametrar. Produkter kan också ha sina specifika analyser som vi kan titta närmare på; säckpapper, kartong, fibrer för formgjutning mm.

Exempel på analyser kan vara viskositet, kappa, R18, R10, metaller, molekylviktsfördelning. Det går att ta in olika moment i en metod för att fånga upp olika felkällor och variationer.

Det finns många områden, olika sorters massor och analyser och nu vill vi gärna veta vad som är viktigt just för er.

Det finns många viktiga parametrar för att kunna leverera en produkt enligt kravspecifikationen och kanske också leva upp till krav inom ackreditering eller certifiering. Eller så kanske man bara vill jämföra sina värden med andra.

Är det någonting ni har funderat på och som vi skulle kunna hjälpa till med så mejla mig, Pia Renström, E-post.

Läs mer om våra nuvarande provningsjämföresler här.