Nyheter

Innovativ inspiration för ökad kompetensförsörjning - Innovationsveckan

2022-09-23

Den 8 september provade Höga kustens teoretiska gymnasium, Troëdssonsfonden, Örnsköldsviks kommun, MoRe research och Processum ett nytt sätt att inspirera gymnasieungdomarna för den lokala arbetsmarknaden och samtidigt lösa den framtida kompetensbrist som redan känns bland de företagen inom skogsindustrin och gröns omställning.

Ett halvdagsevent med tema ”vad vill vi göra med vår skog” med föreläsningar och paneldiskussion där eleverna och allmänheten kunde vara aktiva via Mentimeter.

Örnsköldsvik är inte en stad med ett universitet samtidigt som att många av företagen i kommunen har behov av högskola eller universitetsutbildade personer. Det behöver därför vara attraktiv för att ungdomar vill flytta tillbaka efter sina universitet eller högskolestudier och vara attraktiv ort för både internationell och nationell arbetskraft.

Grön omställning och hållbarhet är inte bara något som flera av Örnsköldsviks företag arbetar med utan också en del i kurserna kemi 1, kemi 2, biologi 1, biologi 2 och naturkunskap. Målet med halvdagseventet var att vara på gymnasieelevernas nivå men ändå inspirera dem när de läser kursen att förbjuda sig i områden som att ersätta den fossila råvaran, nedbrytbarhet och mikoplaster samt frågor om användning av skogen eller påverkan på ekosystemet att använda den.

Forskaren och initiativtagaren Jessica Gard Timmerfors, anställd på MoRe Research som del av RISE, kommer att berätta om samarbete, tankarna bakom eventet och hur genomförandet gick. Och varför hon tycker det är viktigt att inspirera på gymnasienivå.

Åhörande på dagen var elever i årskurs 1-3 på naturvetenskapsprogrammet samt årskurs 3 på naturvetenskap och samhällsvetenskap på Höga kustens teoretiska gymnasium. Allmänheten bjöds också in via youtube som har över 200 visningar innan det togs ner för omklippning.

Deltagande på dagen för att inspirera var lärare ifrån Höga kustens teoretiska gymnasium, forskare från Processum, MoRe Research och Sekab, lärare inom naturguidning från Örnsköldsviks Folkhögskola samt kommunekologer ifrån Örnsköldsviks kommun.

Dagen hade inte blivit av om inte stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond också sett vikten med dagen och finansierat satsningen.

Anmäl er här, på länk eller på plats i Örnsköldsvik.