Nyheter

MoRe samarbetar med Leif Jönsson Lab

2022-03-10

Leif Jönsson Lab, Umeå Universitet, är en viktig samarbetspart för MoRe Research. Leifs forskargrupp fokuserar på angelägna forskningsområden så som lignocellulosa, skogliga processer, bioteknik mot industri, vilket är inriktningar som dockar bra in i MoRe Research forskningsverksamhet.

MoRe har ett flertal projekt tillsammans med Leif Jönsson Lab, för att nämna några:

  • Ett av dem var Jessica Gard Timmerforsa disputerade 2020 på en avhandling med titeln "Wood Chips for Kraft and Sulfite Pulping - Evaluation of Novel Forest-Industrial Drum-Chipping Technology".
  • Det pågår också ett gemensamma projektet med stöd av Södras forskningsstiftelse som heter "Resurseffektiv flisning av barkborreskadad ved för framställning av kemisk massa".
  • Ett nyligen avslutat projektet som Kempestiftelserna finansierade heter "Utveckling och optimering av nya analysmetoder för forskning och utveckling inom bioraffinaderi till stöd för universitet, forskningsinstitut och företag".

Leif Jönsson Lab