Nyheter

NCC har höga ambitioner för Bioeconomy Arena

2022-06-17

Huset byggs med en trästomme som medför ett lågt klimatavtryck, trä är dessutom en naturlig resurs och ett förnybart material.

Ambition är att uppnå miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver, det innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part och det blir som en kvalitetssäkring ur miljösynpunkt. Sexton olika värden mäts i certifieringen, det handlar om allt från energiåtgång, till att el och värme kommer från miljösäkra källor, att ventilation och luftkvalitet håller god standard och att byggnadsmaterialet är väldokumenterat och inte innehåller några miljö- eller hälsofarliga ämnen.

Även delen av sedumtak som anläggs på huset stöttar den biologiska mångfalden, det bidrar både med en naturligt isolerande effekt och dessutom lockar det fjärilar, humlor, bin och fåglar.

NCC viktigaste uppdrag är att bidrar med kunskap och kompetens i hela byggprocessen och då särskilt om hur man kan bygga på ett mer miljömässigt hållbart sätt och med en minskad klimatpåverkan.

 

 

Läs mer