Nyheter

Sara Wallsten och Lars Sundvall föreläser på Temakväll - träd

2022-11-23

Den 28 november kommer Sara Wallsten och Lars Sundvall att föreläsa om "Nya produkter av träd" på temakvällen Träd-en multifunktionell resurs. Välkommen att lyssna i Örnsköldsviks kommuns lokal Kronan.

En kostnadsfri seminariekväll som arrangeras av Örnsköldsviks kommun och Örnsköldsviks Natur- och friluftsråd. Rikard Anderberg, Ekologigruppen, föreläser om Träden & ekosystemtjänsterna. Pernilla Enerskog, Bostads AB Poseidon berättar om Våra värdefulla träd - hur vi som fastighetsbolag
arbetar med träd.
Sänds även live på Youtube.

Ingen anmälan behövs. Läs mer här och på Örnsköldsviks kommuns hemsida.