Nyheter

Stefans ledare för nyhetsbrev nr 3: Skogspromenad

2022-09-28

”Det bästa i livet är gratis!”…. som att ta en tripp i naturen och från en högre höjd få betrakta den numera oskarpa, breda och symbiosa (är det ett ord?) skiljelinjen mellan skog, industri och samhälle.

Eller som att på samma promenad få förundras över alla livsformer som bokstavligen (och nu menar jag det verkligen) poppar upp som svampar ur jorden varav de mest lockande (röda med vita prickar) för den oerfarne gör sig bäst där de står.

Gränserna suddas ut… vi är beroende av skogen och vad den kan ge oss på olika sätt… både materiellt och själsligt. Om det beroendet är ömsesidigt ur skogens synvinkel är förvisso under diskussion men med ständigt ökad kunskap genom forskning och ett fortsatt långsiktigt och ansvarsfullt tänk från såväl skogsägare som nyttjare kommer landets, i olika skepnader, största guldgruva att fortsatt förgylla allas vår tillvaro och samtidigt utgöra basen för en hållbar framtid.

Man blir så harmonisk och smått filosofisk av att knalla omkring i skogen! Ta bara en stokastiskt utvald gran eller tall av ansenlig storlek: Tack vare solen, fotosyntesen och shikimisyracykeln som aktiva motorer, har årsring för årsring utvecklats vilket fått stammen att expandera på såväl bredden som på höjden… och allt påbörjades långt innan jag föddes (jag är 53… och ett halvt!)… fantastiskt!

Hur länge kommer detta träd att stå här och vad händer sen? Kommer jag att medelst skruvdragare omvandla delar av just detta exemplar, i förädlad, fyrkantig eller rektangulär form, till en uteplats? Eller kommer jag om något år att köpa jeans (svarta!) framställda av den här cellulosan som jag just nu står och kramar så intensivt? ”Ingen som ser mig? Nej just ja… jag har min egentid… i skogen!”

Likväl som våra kunder och samarbetspartners ser vi på skogsråvaran med största respekt vilket inte minst återspeglas i vad som finns att läsa i nyhetsbrevet och på vår hemsida. Där kan du ta del av ett nyss genomfört event om skogen där syftet var att engagera ungdomar i hållbarhetsfrågor.

Du får även stifta bekantskap med Sylvia Larsson som närmast haft en professur i teknisk biomaterialvetenskap vid SLU och som nu fortsätter arbetet som forskningskoordinator i MoRe. Vilken forskning och vilka forskare ska hon då koordinera och stötta? Jo, bland andra Claudia Quineche och hennes flisforskning samt Abirami Senthil och forskningen kring våtstabila funktionaliserade fibrer. Två uppskattade och kvalificerade medarbetare som knutits till oss under året och som du kan läsa mer om i nyhetsbrevet.

Vill du veta mer om fiberråvarans storhet och möjligheter rekommenderar jag dig också att läsa om, och anmäla dig till, de event som vi anordnar i Stockholm 13-14 december; ”FEX 40 år” och ”What´s on KTH/RISE”. Med kunskap och erfarenheter från historien tar vi kraftfulla steg in i framtiden och du… du är en av nyckelpersonerna!

Skog, industri och samhälle… ett system som likt svamparnas interaktion med trädens rötter måste leva i hållbar symbios för att utvecklas. Jag tror att vi alla ställer upp på tanken… nu gäller det bara att vi förverkligar det också. Förutsättningarna är goda…

/Stefan

Anmäl dig till nyhetsbrev